Ubytovací řád a storno podmínky

1/ Příjezd hostů

- Na základě objednaného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat od 14 hodin (pokud není domluveno jinak)
- Při příjezdu předloží platný průkaz totožnosti. Cizinci vyplní úřední doklad o hlášení pobytu (platný průkaz totožnosti musí předložit všichni včetně dětí).
- Při příjezdu uhradí doplatek ubytování hotově.

2/ Odjezd hostů

- Klient uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak). Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč pověřenému zaměstnanci.

3/ Platební podmínky a storno podmínky

- Po potvrzení rezervace pošleme emailem klientovi podklady pro zálohovou platbu. Zálohová platba činí 50% z celkové ceny ubytování a je splatná dle pokynů.
- Storno poplatek je 50% z celkové ceny ubytování. V případě, že host zruší objednaný pobyt, bude mu odečten stornovací poplatek.
- V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení finanční částky

4/ Pojištění storno poplatku:

Pojistit storno poplatek Online

TOP